Career
" กลุ่มบริษัทดัชมิลล์กำลังมองหาบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมกัน ผลักดันและสร้างความเติบโตให้กลุ่มบริษัท จึงขอเชิญผู้ที่รักความท้าทาย ทุ่มเท ทำงานเชิงรุก และพร้อมที่จะปรับตัว ... ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การตลาด และแข่งขัน มาร่วมเรียนรู้ และเติบโต (ในอาชีพของท่าน) และก้าวไปสู่ความสำเร็จขั้นต่อไปพร้อมกับเรา ... "
โดยท่านสามารถสมัครงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทันที หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
222 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
(วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน")
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร. 081-733-8292 และ 084-751-6610

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระบุรี ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระบุรี ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามบ้าน และร้านค้าสมาชิก

            รายได้ (บาท) : 21,000-27,000

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระบุรี
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 084-387-1252 คุณพีระพงศ์ (ผู้จัดการศูนย์สระบุรี), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระบุรี

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

            รายได้ (บาท) : 21,000 - 27,000

Requirerments :

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี (ซ.นาทราย 2 ตรงข้ามตลาดไทศิริ เส้นวิทยาลัยสันตพล )
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-969-7916 คุณบุญส่ง (ผู้จัดการศูนย์อุดรธานี),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี (ซ.นาทราย 2 ตรงข้ามตลาดไทศิริ เส้นวิทยาลัยสันตพล )

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระแก้ว ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระแก้ว ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

        รายได้ (บาท) : 16,000 - 17,000

Requirerments :

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช.
 • รู้เส้นทางภายในจังหวัดเป็นอย่างดี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ขยัน อดทนต่่องานหนัก
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระแก้ว
 • สอบถามเพิ่มเติม  081-376-5120 คุณธนู (ผู้จัดารศูนย์สระแก้ว)โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระแก้ว

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครปฐม ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครปฐม ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ เขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

        รายได้ (บาท) : 21,000 - 27,000

Requirerments :

 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครปฐม (ใกล้วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน)
 • สอบถามเพิ่มเติ่มโทร 089-969-7918 คุณนิกร (ผู้จัดการศูนย์นครปฐม), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาจังหวัดนครปฐม (ใกล้วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน)

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอยุธยา ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอยุธยา ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

        รายได้(บาท) : 23,000 - 29,000

Requirerments :

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอยุธยา (ฝั่งตรงข้ามปั้มปตท. NGV บ้านสร้าง)
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 084-438-0511 คุณกิตติศักดิ์ (ผู้จัดการอยุธยา), โทร / line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอยุธยา (ฝั่งตรงข้ามปั้มปตท. NGV บ้านสร้าง)

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • ขับรถส่งสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

        รายได้ (บาท) : 17,000 - 18,000

Requirerments :

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
 • รู้เส้นทางในจังหวัดชลบุรี เป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 084-387-1246 คุณกฤษติกรณ์ (ผู้จัดการศูนย์ชลบุรี), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ  (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำสาขารามอินทรา (กม.8 ซ.คู้บอน 22) ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำสาขารามอินทรา (กม.8 ซ.คู้บอน 22) ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตามเส้นทางที่กำหนด

        รายได้ (บาท) : 17,000 - 18,000

Requirerments :

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • บริษัทฯ มีหอพักให้ฟรี
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-487-5238 คุณจิรโรจน์ (ผู้จัดการศูนย์รามอินทรา), 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22

นักศึกษาฝึกงาน ประจำศูนย์จำสำนักงานใหญ่ (ฝ่ายบัญชี)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน ประจำศูนย์จำสำนักงานใหญ่ (ฝ่ายบัญชี)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ดูแลงานด้านเอกสาร การประสานงาน และ Support งานให้กับฝ่ายบัญชี  (AC)

            หมายเหต :  รับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน  ตั้งแต่ช่วง เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป

Requirerments :

 • นักศึกษาเพศชาย / หญิง
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ / Line คุณธเนศ 084-751-6610  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume พร้อมทรานสคริป  มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

สำนักงานใหญ่ (บางพลัด)

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระบุรี ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระบุรี ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

       รายได้  16,000 - 17,000 บาท

Requirerments :

 •  อายุไม่เกิน 40 ปี
 •  วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช.
 •  รู้เส้นทางภายในจังหวัดเป็นอย่างดี
 •  ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 •  ขยัน อดทนต่่องานหนัก
 •  สมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระบุรี
 •  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-387-1252 คุณพีระพงศ์ (ผู้จัดการศูนย์), 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระบุรี

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

 

             รายได้  16,000 - 17,000 บาท

Requirerments :

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ขยัน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด (ใกล้แยกจตุรพักตรพิมาน)
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-173-0524 คุณวีระชัย (ผู้จัดการศูนย์ร้อยเอ็ด), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด (ใกล้แยกจตุรพักตรพิมาน)

ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก !!! (ฺBy Vending)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก !!! (ฺBy Vending)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ดูแลและซ่อมบำรุงตู้ Vending machine (ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ)
 • ติดตั้งตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติตามสถานที่ต่างๆในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

        รายได้   13,000 – 18,000  บาท

Requirerments :

 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช-ปวส. สาขาไฟฟ้า,สาขาอิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้  มีใบขับขี่รถยนต์รู้
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล
 • สมัครงานและสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 089-511-0838 คุณสิริมงคล หรือ โทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ประจำคลังสินค้า Vending (ตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก 50)

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

Responsibilities :

 • ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

        รายได้ (บาท) : 16,000 - 17,000

Requirerments :

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 หรือปวช.
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-438-0507 คุณอารีรัตน์ (ผู้จัดการศูนย์นครราชสีมา), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา

ผู้จัดการพืชไร่ (ปลูกข้าวโพด) ด่วน !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการพืชไร่ (ปลูกข้าวโพด) ด่วน !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

Responsibilities :

 • ดูแล วางแผน บริหารจัดการงานไร่ ,การผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต
 • กำหนดแผนการปฏิบัติงานในสวน การใส่ปุ๋ย, สารเคมี, การควบคุมศัตรูพืช, การบริหารการติดตามผล
 • ติดตามการปฏิบัติงานคนงานในสวนและคอยช่วยเหลือให้การผลิตเป็นไปตามแผนงาน
 • เฝ้าระวังการระบาดของโรค, แมลงและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลต่อผลผลิต
 • ควบคุมการเก็บผลผลิตและการจัดจำหน่วย และการจัดเก็บรายได้
 • สรุปผลการดำเนินงาน หลังการเก็บเกี่ยวและจัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

Requirerments :

 • อายุ 35-45 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ (สาขาพืชไร่, พืชสวน, ปฐมพีวิทยา, กีฏวิทยา, โรคพืช และส่งเสริมการเกษตร) หรือ สาขาด้านการเกษตร ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการพืชผักและผลไม้ต่างๆ หรือ มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรการปลูกข้าวโพดไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถควบคุมการบริหารคนงานในไร่ และจัดการงานระบบในไร่ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีใจรักด้านงานบริการ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำที่ดี เสียสละ ขยัน อดทน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำในไร่ได้
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ / Line คุณธเนศ 084-751-6610  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ปฏิบัติงานประจำไร่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา ด่วน!!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา ด่วน!!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

            รายได้ประมาณ 21,000 - 27,000 บาท

Requirerments :

 • อายุ 22 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-438-0507 คุณอารีรัตน์ (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา

พนักงานขายกาแฟ ร้านอาราบัส ประจำสถานีรถไฟฟ้า BTS ด่วนมาก

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานขายกาแฟ ร้านอาราบัส ประจำสถานีรถไฟฟ้า BTS ด่วนมาก

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

- บริการ และ ต้อนรับ ลูกค้า

- จัดเตรียมร้าน วัตถุดิบ และ สินค้า ต่างๆ

- ชงกาแฟ (Barista) และผสมเครื่องดื่มต่างๆ

- เช็ค Stock และดูแลรักษาความสะอาดของร้าน และอุปกรณ์ต่างๆ

- จัดเก็บและดูแลยอดขายประจำวัน cashier - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

- ปฏิบัติงานที่ BTS สายสีลม / สายสุขุมวิท

 

Requirerments :

 1. เพศ ชาย/หญิง มีอายุตั้งแต่ 22-35 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา
 3. มีความรับผิดชอบสูง
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 5. หากมีประสบการณ์ด้านร้านเครื่องดื่มชา กาเเฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถเดินทางไปสาขาอื่นได้
 7. สาขาที่เปิดรับ ประจำBTS สายสีลม/สายสุขุมวิท

 

สถานที่ทำงาน :

สถานีรถไฟฟ้า BTS

Engineer ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Engineer ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ดูแลงาน ใน line เป่าขวด
 • จัดการและวางแผนการผลิตขวด, รายงานผล, เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
 • จัดการและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Requirerments :

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้า
 • ต้องสามารถ ทำงาน เข้ากะได้
 • มีประสบการณ์ด้านงาน ระบบ ไฟฟ้า ประมาณ 2 ปีขึ้นไป  หรือ  ระบบ Automation, PLC จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ   
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ทัศนคติเชิงบวก
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณเอกรัก 034-339020-4 Ext. 126  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume มาที่ akaruk.o@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

PKG Production Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

PKG Production Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • จัดการและวางแผนการผลิตขวด, รายงานผล, เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
 • จัดการและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Requirerments :

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้า, วิศวะอุตสาหการ  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นช่วงเวลาได้(เข้ากะ)
 •  มีประสบการณ์ด้าน ระบบ Automation, PLC
 • มีความรู้และทักษะด้าน Electrical, Engineering
 • มีประสบการณ์ งานเป่าขึ้นรูปขวดหรือฉีดพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ทัศนคติเชิงบวก
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณเอกรัก 034-339020-4 Ext. 126  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume มาที่ akaruk.o@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Process Audit & Released Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Process Audit & Released Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ควบคุม, ตรวจสอบ, ทวนสอบกระบวนการผลิต, การตรวจวิเคาระห์ของฝ่ายผลิต
 • วางแผนและควบคุมการทวนสอบจุด CCP ,ทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด
 • พิจารณาผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อปล่อยสินค้าขาย,กักกัน,ตรวจสอบเพื่อหรือทำลาย

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง Process การผลิต, จุด CCP ต่างๆ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณเอกรัก 034-339020-4 Ext. 126  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume มาที่ akaruk.o@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Safety & Environment Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Safety & Environment Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • จัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงงานด้านสิ่งแวดล้อม

Requirerments :

 • อายุ 22-30 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์จัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ด้านคุณภาพ
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณเอกรัก 034-339020-4 Ext. 126  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume มาที่ akaruk.o@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Micro & Sanitation Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Micro & Sanitation Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ในพื้นที่การผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต บรรจุภัณฑ์ น้ำ ฝุ่นและ อากาศ  รวมถึง personal hygiene ของพนักงาน
 • มีประสบการณ์ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์นม, งาน Sanitation และ Pest Control
 • วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานระบบควบคุมสัตว์พาหะของโรงงานร่วมกับ Supplier
 • ร่วมกำหนดขั้นตอนในการทำความสะอาด เครื่องจักร อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม ในการผลิต ในกรณีที่มีการออกแบบ ติดตั้ง

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณเอกรัก 034-339020-4 Ext. 126  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume มาที่ akaruk.o@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม