Career
" กลุ่มบริษัทดัชมิลล์กำลังมองหาบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมกัน ผลักดันและสร้างความเติบโตให้กลุ่มบริษัท จึงขอเชิญผู้ที่รักความท้าทาย ทุ่มเท ทำงานเชิงรุก และพร้อมที่จะปรับตัว ... ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การตลาด และแข่งขัน มาร่วมเรียนรู้ และเติบโต (ในอาชีพของท่าน) และก้าวไปสู่ความสำเร็จขั้นต่อไปพร้อมกับเรา ... "
โดยท่านสามารถสมัครงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทันที หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

แผนกทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
222 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
(วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน")
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร. 084-751-6411 และ 084-751-6610

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่ QC ด่วนมาก !!! (ประจำฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์)

Job code :

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ QC ด่วนมาก !!! (ประจำฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบที่รับเข้า และจัดส่งให้ทางโรงงาน / ตรวจความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในระบบ / ตรวจประกันคุณภาพสินค้า สำหรับการส่งน้ำนมดิบออกขาย (COA)
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่ทางบริษัทฯ กำหนด
 • ตรวจประเมิน 5 ส และ GMP ภายในของบริษัทฯ และเป็นผู้รับการตรวจประเมิน 5ส และ GMP จากหน่วยงานภายนอก
 • ออกแผนการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงาน
 • เสนอแนวทางแก้ไข และมีส่วนร่วมในการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพเกิดขึ้น
 • สรุปผลการปฏิบัติงาน ผลคุณภาพ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายกรณีพิเศษ

Requirerments :

 1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีทางด้านอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาอาหาร  และโภชนการ  ต้องมีประสบการณ์ ทำงานอย่างน้อย 1 ปี)
 2. สามารถทำงานเข้างาน เวลา 6.00 น.- 6.30 น. ได้
 3. ต้องปฏิบัติงานที่ฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพักอยู่หอพักที่ทางบริษัทฯ จัดหาให้ได้
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ได้แก่ Excel, Word, PowerPoint
 5.  ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณธเนศ  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) โทร / Line ID084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

 

สถานที่ทำงาน :

ประจำฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

Distribution & Warehouse Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น)

Job code :

ตำแหน่ง :

Distribution & Warehouse Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้ถูกต้อง และทันเวลา
 • ดูแลการจัดการกระบวนการเก็บสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐที่กำหนด
 • วางแผนและดำเนินการงานด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า
 • ตรวจเช็ค ความเรียบร้อย ระบบความปลอดภย และความสะอาดภายในคลังสินค้า
 • จัดทำข้อมูลสต๊อกสินค้า และรายงานสินค้าคงเหลือประจำวัน และรายเดือน

Requirerments :

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอุตสหการ / สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถใช้โปรแกรม Mocrosoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณธเนศ  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) โทร / Line ID084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น (ถนนท่าพระ –โกสุมพิสัย)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น (ถนนท่าพระ –โกสุมพิสัย)

Operation Finance Trainee ด่วน !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

Operation Finance Trainee ด่วน !!!

บริษัท :

Responsibilities :

 • ชาย / หญิง อายุ 21-22  ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่  บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมให้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Office (Word/Excel/Power point)
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพดี
 • สามารถเดินทางในแต่ละจังหวัดได้ หรือเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ  (ภาคใต้, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง)

Requirerments :

 • รับผิดชอบเรื่องการเงิน, ใบกำกับภาษี, บิลเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ
 • รับผิดชอบงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ
 • รับผิดชอบการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน และทำการบันทึกลงในระบบ
 • ตรวจนับบิลการขายสินค้าของพนักงานขายหน่วยรถเงินสด / สาวดัชมิลล์ ในแต่ละวัน
 • ตรวจสอบความถูกต้อง การเบิก-จ่ายสินค้าของพนักงานหน่วยรถเงินสด / สาวดัชมิลล์ ในแต่ละวัน 
 • ปิดรายงานการขายสินค้าประจำศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ในแต่ละวัน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน

 • ฝึกอบรมที่กรุงเทพ เป็นเวลา 2 สัปดาห์
 • ฝึกปฏิบัติหน้างานจริง เชียงใหม่ อุบลราชธานี, อุดรธานี, กรุเทพฯ, หาดใหญ่
 • ปฎิบัติงานจริง เขตภาคเหนือ, เขตภาคอีสาน, เขตภาคกลาง และ เขตภาคใต้

ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ / Line  คุณธเนศ 084-751-6610 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

รับสมัครและคัดเลือก  เดือนกันยายน-ตุลาคม 2563

สถานที่ทำงาน :

ประจำศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครสวรรค์ ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครสวรรค์ ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

            รายได้ประมาณ  21,000 - 27,600 บาท

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิปวส. ต้องมีประสบการณ์งานขาย หรืองานหน่วยรถเงินสด)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
 •  รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครสวรรค์ (หลังเทศบาล ใกล้โกดังนานาภัณฑ์)
 •  สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-173-0259 คุณอนันตญา (ผู้จัดการศูนย์นครสวรรค์)โทร / Line 084-7516610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครสวรรค์ (หลังเทศบาล ใกล้โกดังนานาภัณฑ์)

Micro & Sanitation Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ตำแหน่ง :

Micro & Sanitation Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ในพื้นที่การผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต บรรจุภัณฑ์ น้ำ ฝุ่นและ อากาศ  รวมถึง personal hygiene ของพนักงาน
 • มีประสบการณ์ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์นม, งาน Sanitation และ Pest Control
 • วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานระบบควบคุมสัตว์พาหะของโรงงานร่วมกับ Supplier
 • ร่วมกำหนดขั้นตอนในการทำความสะอาด เครื่องจักร อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม ในการผลิต ในกรณีที่มีการออกแบบ ติดตั้ง

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณเอกรัก 034-339020-4 Ext. 126  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume มาที่ akaruk.o@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Safety & Environment Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ตำแหน่ง :

Safety & Environment Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • จัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงงานด้านสิ่งแวดล้อม

Requirerments :

 • อายุ 22-30 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์จัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ด้านคุณภาพ
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณเอกรัก 034-339020-4 Ext. 126  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume มาที่ akaruk.o@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Process Audit & Released Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ตำแหน่ง :

Process Audit & Released Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ควบคุม, ตรวจสอบ, ทวนสอบกระบวนการผลิต, การตรวจวิเคาระห์ของฝ่ายผลิต
 • วางแผนและควบคุมการทวนสอบจุด CCP ,ทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด
 • พิจารณาผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อปล่อยสินค้าขาย,กักกัน,ตรวจสอบเพื่อหรือทำลาย

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง Process การผลิต, จุด CCP ต่างๆ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณเอกรัก 034-339020-4 Ext. 126  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume มาที่ akaruk.o@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Engineer ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ตำแหน่ง :

Engineer ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ดูแลงาน ใน line เป่าขวด
 • จัดการและวางแผนการผลิตขวด, รายงานผล, เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
 • จัดการและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Requirerments :

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้า
 • ต้องสามารถ ทำงาน เข้ากะได้
 • มีประสบการณ์ด้านงาน ระบบ ไฟฟ้า ประมาณ 2 ปีขึ้นไป  หรือ  ระบบ Automation, PLC จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ   
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ทัศนคติเชิงบวก
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณเอกรัก 034-339020-4 Ext. 126  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume มาที่ akaruk.o@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุบลราชธานี ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุบลราชธานี ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

            รายได้ประมาณ  21,000-27,000

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี  ทุกสาขา
 • รักงานขาย และการบริการ
 • ขยัน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุบลราชธานี (ข้างโรงพยาบาลวาริน อ.วาริน)
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-751-6394 คุณธีระเดช (ผู้จัดการศูนย์อุบลราชธานี), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุบลราชธานี (ข้างโรงพยาบาลวาริน อ.วาริน)

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสกลนคร ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสกลนคร ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

            รายได้ (บาท) 21,000 - 27,000

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสกลนคร
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-173-0522 คุณอธิก (ผู้จัดการสกลนคร), และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสกลนคร

พนักงานดูแลคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานดูแลคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ดูแลความเรียบภายในคลังสินค้า
 • จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า

        รายได้เฉลีย : 9,900 - 10,900 บาท

Requirerments :

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 หรือ ปวช.
 • รักงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์) 
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 084-387-1246 คุณกฤษติกรณ์ (ผู้จัดการศูนย์ชลบุรี), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ  (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขากำแพงเพชร ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขากำแพงเพชร ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

      รายได้  21,000 - 27,000 บาท

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขากำแพงเพชร
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081-931-6337 คุณเอกลักษณ์ (ผู้จัดการศูนย์กำแพงเพชร), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขากำแพงเพชร

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

             รายได้เฉลี่ย   20,000 - 25,000  บาท

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-438-0507 คุณอารีรัตน์ (ผู้จัดการศูนย์นครราชสีมา), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

           รายได้ประมาณ  16,000 - 17,000  บาท

Requirerments :

 •  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 •  วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
 •  รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 •  ขยัน อดทนต่องานหนัก
 •  ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 •  สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุราษฎร์ธานี
 •  สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-376-5117 คุณกานต์  (ผู้จัดการศูนย์สุราษฎร์ธานี),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุราษฎร์ธานี

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วน !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วน !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

            รายได้ประมาณ  21,000 - 27,000 บาท

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุราษฎร์ธานี
 • สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-376-5117 คุณกานต์, (ผู้จัดการศูนย์สุราษฎร์ธานี),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุราษฎร์ธานี

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

รายได้ประมาณ  21,000 - 27,000

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัครพร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด (ใกล้แยกจตุรพักตรพิมาน)
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-173-0524 คุณวีระชัย (ผู้จัดการศูนย์ร้อยเอ็ด ), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด (ใกล้แยกจตุรพักตรพิมาน)

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า (ต.โคกกลอย) สาขาพังงา ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า (ต.โคกกลอย) สาขาพังงา ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

             เงินเดือน (บาท) : 21,000 - 27,000

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-895-0891  คุณวัชรพงศ์ (ผู้จัดการศูนย์พังงา), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา

นักศึกษาฝึกงาน ประจำศูนย์จำสำนักงานใหญ่ (ฝ่ายบัญชี)

Job code :

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน ประจำศูนย์จำสำนักงานใหญ่ (ฝ่ายบัญชี)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ดูแลงานด้านเอกสาร การประสานงาน และ Support งานให้กับฝ่ายบัญชี  (AC)

            หมายเหต :  รับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน  ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป

Requirerments :

 • นักศึกษาเพศชาย / หญิง
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ / Line คุณธเนศ 084-751-6610  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume พร้อมทรานสคริป  มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

สำนักงานใหญ่ (บางพลัด)

พนักงานดูแลคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50 ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานดูแลคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50 ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • ดูแลตรวจเช็คนับสต๊อคสินค้า
 • จัดเตรียมสินค้า เพื่อรอการจัดส่ง

      รายได้ (บาท)  9,930 - 10,900

Requirerments :

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 หรือ ปวช.
 • รักงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์) 
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้าฯ สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 084-751-6396 คุณสันติ (ผู้จัดการศูนย์)โทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาหาดใหญ่ ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาหาดใหญ่ ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

            รายได้ (บาท) : 21,000 - 27,600

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาหาดใหญ่
 • สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-201-4402 คุณสุภาภรณ์ (K.แก้ว), โทร / Line 084-7516610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาจันทบุรี ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาจันทบุรี ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

             รายได้ (บาท)  21,000 - 27,000

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สนใจสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดจันทบุรี (ต.ท่าแฉลบ ใกล้ศูนย์ฯ เดอเบล)
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-895-0867 คุณสุวิทยา (ผู้จัดการศูนย์),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ตำบลท่าแฉลบ ใกล้ศูนย์ฯ เดอเบล

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาน่าน ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาน่าน ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

      รายได้ (บาท) : 21,000 - 27,600

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดน่าน
 • สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-969-7926 คุณจิตใหม่ (ผู้จัดการศูนย์)โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดน่าน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชุมพร ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชุมพร ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

รายได้ (บาท) : 21,000 - 27,000

Requirerments :

 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาชุมพร
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร.089-895-0872 คุณณรงศักดิ์ (ผู้จัดการชุมพร), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาชุมพร

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

            รายได้ (บาท) : 21,000 - 27,000

Requirerments :

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี (ซ.นาทราย 2 ตรงข้ามตลาดไทศิริ เส้นวิทยาลัยสันตพล )
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-969-7916 คุณบุญส่ง (ผู้จัดการศูนย์อุดรธานี),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี (ซ.นาทราย 2 ตรงข้ามตลาดไทศิริ เส้นวิทยาลัยสันตพล )

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระแก้ว ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระแก้ว ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

         รายได้ (บาท) : 21,000 - 27,000

Requirerments :

 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระแก้ว
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-173-0522 คุณอธิก (ผู้จัดารศูนย์)โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระแก้ว

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

            รายได้ประมาณ (บาท) : 23,000 - 29,000

Requirerments :

 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา (วุฒิม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย)
 • รักงานขาย และงานบริการ
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สนใจสามารถสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 084-387-1246 คุณกฤษติกรณ์ (ผู้จัดการศูนย์ชลบุรี), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ  (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาเชียงราย ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาเชียงราย ด่วนมาก !!!

บริษัท :

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

         

   รายได้ (บาท) : 21,000 - 27,000

Requirerments :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาเชียงราย
 • สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-173-0525 คุณพัทธ์ปพน (ผู้จัดการศูนย์เชียงราย), 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์กระจายสินค้า สาขาเชียงราย

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาพิษณุโลก ด่วนมาก !!!

Job code :

ตำแหน่ง :

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาพิษณุโลก ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

            รายได้ (บาท) : 21,000 - 27,000

Requirerments :

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาพิษณุโลก
 • อบถามเพิ่มเติมโทร 089-895-0882 คุณสุทธิพงศ์ (ผู้จัดการศูนย์พิษณุโลก),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

สถานที่ทำงาน :

ณ ศูนย์กระจายสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาพิษณุโลก

PKG Production Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ตำแหน่ง :

PKG Production Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • จัดการและวางแผนการผลิตขวด, รายงานผล, เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
 • จัดการและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Requirerments :

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้า, วิศวะอุตสาหการ  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นช่วงเวลาได้(เข้ากะ)
 •  มีประสบการณ์ด้าน ระบบ Automation, PLC
 • มีความรู้และทักษะด้าน Electrical, Engineering
 • มีประสบการณ์ งานเป่าขึ้นรูปขวดหรือฉีดพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ทัศนคติเชิงบวก
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณเอกรัก 034-339020-4 Ext. 126  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)  หรือส่ง Resume มาที่ akaruk.o@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม