Corporate Social 
Responsibility (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

โครงการดัชมิลล์รักษ์โลก

โครงการ ดื่มนมก่อนขับ กลับบ้านปลอดภัย

ดัชมิลล์ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
ดัชมิลล์ร่วมรณรงค์โครงการ "ง่วงไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย" ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
รายละเอียดกิจกรรม
ดัชมิลล์ ร่วมจัดกิจกรรม "ร้อยกิโล ร้อยดวงใจ ขับขี่ปลอดภัย ถวายในหลวง"

รายละเอียดกิจกรรม
ดัชมิลล์ ร่วมจัดกิจกรรม "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงสงกรานต์ 58"

รายละเอียดกิจกรรม
ร่วมกับ “ตำรวจทางหลวง” และ “กรมทางหลวง” จัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
“ดัชมิลล์” ร่วมกับ “ตำรวจทางหลวง” และ “กรมทางหลวง” จัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้โครงการ “ดื่มนมก่อนขับ กลับบ้านปลอดภัย”
รายละเอียดกิจกรรม