Corporate Social 
Responsibility (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

โครงการดัชมิลล์รักษ์โลก

ดัชมิลล์ ส่งเสริมสุขภาพ และโภชนาการที่ดี

ดัชมิลล์ เปิดตัว Healthy Lifestyle Park แห่งแรก ที่ โคราช

รายละเอียดกิจกรรม
ดัชมิลล์ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ดัชมิลล์ ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา
รายละเอียดกิจกรรม
นมถั่วเหลืองดีน่า มอบรายได้ 3 ล้านบาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร

รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมสนับสนุน 3 ล้านบาท ให้โครงการ "ก้าวคนละก้าว"

รายละเอียดกิจกรรม