Corporate Social 
Responsibility (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

โครงการดัชมิลล์รักษ์โลก

ดัชมิลล์ สนับสนุน และสร้างโอกาสทางการศึกษา

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง "ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์"
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง "ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์" เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดกิจกรรม
แดรี่พลัส มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนวัดบ้านบน และบ้านเขาไม้เดน

รายละเอียดกิจกรรม
"ดัชมิลล์" และ "เต็ตตรา แพ้ค" จับมือ "มหาวิทยาลัยมหิดล"
ร่วมพ้ฒนาหลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
รายละเอียดกิจกรรม
"ดัชมิลล์" ร่วมสนับสนุนงานเฉลิมฉลอง 75 ปี ปอเนาะบ้านตาล จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดกิจกรรม