ดัชมิลล์ สนับสนุน และสร้างโอกาสทางการศึกษา

แดรี่พลัส มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนวัดบ้านบน และบ้านเขาไม้เดน

รายละเอียดกิจกรรม

"ดัชมิลล์" และ "เต็ตตรา แพ้ค" จับมือ "มหาวิทยาลัยมหิดล"

ร่วมพ้ฒนาหลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

รายละเอียดกิจกรรม

"ดัชมิลล์" ร่วมสนับสนุนงานเฉลิมฉลอง 75 ปี ปอเนาะบ้านตาล จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมสนับสนุนสมาคมชาวสงขลา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนประถม จ.สงขลา จำนวน 220 ทุน

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมสนับสนุนสมาคมชาวสงขลา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนประถม จ.สงขลา จำนวน 220 ทุน จาก 195 โรงเรียนในเขต 5 อำเภอ

รายละเอียดกิจกรรม

1 2 3