ดัชมิลล์ สนับสนุน และสร้างโอกาสทางการศึกษา

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง "ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์"

ย้อนกลับ