Corporate Social 
Responsibility (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ดัชมิลล์ทำดีเพื่อสังคม

"ดัชมิลล์ปันน้ำใจ"

ดัชมิลล์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

รายละเอียดกิจกรรม
ดัชมิลล์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต
ดัชมิลล์ร่วมกับสภากาชาดไทย บริษัทต่างๆ ในพื้นที่โครงการกรุงธนเมืองแก้ว, นักศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ร่วมกันบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 บริเวณออฟฟิศดัชมิลล์ โครงการกรุงธนเมืองแก้ว ถ.สิรินธร
รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ สนับสนุนโครงการ "พี่ให้น้อง" ททบ.5 ช่วยผู้ประสบภัยหนาว

รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมฟื้นฟูหลังน้ำลด ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดกิจกรรม