Corporate Social 
Responsibility (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ดัชมิลล์ทำดีเพื่อสังคม

"ดัชมิลล์ปันน้ำใจ"

ดัชมิลล์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

รายละเอียดกิจกรรม
ดัชมิลล์ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดัชมิลล์ ร่วมกับบริษัทต่างๆ ในพื้นที่อาคารกรุงธนเมืองแก้ว, นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
รายละเอียดกิจกรรม
ดัชมิลล์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต
ดัชมิลล์ร่วมกับสภากาชาดไทย บริษัทต่างๆ ในพื้นที่โครงการกรุงธนเมืองแก้ว, นักศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ร่วมกันบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 บริเวณออฟฟิศดัชมิลล์ โครงการกรุงธนเมืองแก้ว ถ.สิรินธร
รายละเอียดกิจกรรม
แดรี่พลัส ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 17 ช่วยน้ำท่วม

รายละเอียดกิจกรรม