Good_Food

ไขมันทรานส์ คือ อะไร!!
ไขมันทรานส์ คือไขมันที่เป็นตัวร้ายที่ก้อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายสารพัด ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินมาตรฐาน รอบเอวที่หนาขึ้น ไขมันที่เกาะอยู่ภายในหลอดเลือดต่างๆ จนเป็นสาเหตุของโรคอันตรายมากมาย เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ หลอดเลือดสมองตัน จนเป็นอัมพฤกต์ อัมพาต หรือโรคหัวใจวายเฉียบพลันได้
อาหารต้านหวัด
สุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวฝน อาจทำให้หลายคนเริ่มเป็นหวัด เรามีเคล็ดลับในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อต้านหวัดมาฝาก
ดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นดีกว่ากัน
น้ำถือได้ว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย เพราะในร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% หรือ 4/5 ของน้ำหนักตัว ดังนั้น น้ำจึงเป็นปัจจัยหลักสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่หลายคนก็ยังมีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันว่า แล้วการดื่ม “น้ำอุ่น” หรือ “น้ำเย็น” แบบไหนดีกว่ากัน?
คำนวณค่า BMI
การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือการประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการนำน้ำหนักตัวและส่วนสูง มาใช้คำนวณหาค่าดัชมีมวลกาย1   2   3   4   5   6