Good_Food

คำนวณค่า BMI
การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือการประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการนำน้ำหนักตัวและส่วนสูง มาใช้คำนวณหาค่าดัชมีมวลกาย
ทำไมถึงต้องได้ใยอาหารเพิ่มมากขึ้น
ทานไฟเบอร์เป็นประจำแล้วดีอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบให้คุณได้อ่านเพลินๆ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพของคุณ
การจะปรับตัวให้ร่างกายสมดุลก็สามารถทำได้วยการทานอาหารหรือเครื่องดื่มสมุนไพร ที่มีคุณสมบัติเย็น
เลือกซื้อผักที่จะทำให้เราทั้งปลอดภัย
Tip สำหรับการเลือกซื้อผักที่จะทำให้เราทั้งปลอดภัย และคุ้มค่ากับการจับจ่ายของเรา1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11