ข่าวสารภาครัฐ และอุตสาหกรรมนม
ตั้งเป้าใหม่ชวนคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น (พ.ค. 61)
ในโอกาสวันดื่มนมโลก 2561 นายกฯ เชิญชวนให้คนไทยช่วยกันรณรงค์ให้มีการดื่มนมมากขึ้น จากเดิมเฉลี่ยปีละ 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี
>> อ่านรายละเอียด (PDF)
นักวิจัยชี้ วัวกินหญ้ามาก นมยิ่งมีคุณภาพดี (เม.ย. 61)
>> อ่านรายละเอียด (PDF)
สหกรณ์โคนมกำแพงแสน ส่งเสริมปลูกข้าวโพด ผลิตอาหาร TMR (มี.ค. 61)
>> อ่านรายละเอียด (PDF)
กกส. พัฒนาห่วงโซ่การผลิตน้ำนมโคเล็งขยายตลาดสู่ประเทศอาเซียน (ม.ค. 61)
>> อ่านรายละเอียด (PDF)
ประชารัฐ D2-D6หนุน SMEs ดัน ศก.ชุมชน (ม.ค. 61)
>> อ่านรายละเอียด (PDF)
พาณิชย์-เกษตรฯ ลงพื้ันที่เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมเกษตรโคนมไทย (ธ.ค. 60)
>> อ่านรายละเอียด (PDF)
พาณิชย์-เกษตรฯ จับมือสู้ศึกเอฟทีเอโคนม (ธ.ค. 60)
>> อ่านรายละเอียด (PDF)
นวัตกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมโคสดแท้ (ธ.ค. 60)
>> อ่านรายละเอียด (PDF)
สู้ศึกนมออสเตรเลียตีตลาด (ธ.ค. 60)
>> อ่านรายละเอียด (PDF)
ธนาคารโคนมทดแทนฝูง สหกรณ์โคนมพิมาย ความยั่งยืนของอาชีพพระราชทาน ด้วยวิถีสหกรณ์ (ธ.ค. 60)
>> อ่านรายละเอียด (PDF)