ข่าวสารบริษัท

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมสนับสนุน โครงการ "ก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร"
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดโครงการ “ก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร”

ดัชมิลล์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

ดัชมิลล์ ร่วมสนับสนุนโครงการ "ลดเร็ว ลดเสี่ยง กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2564 " สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

ดัชมิลล์ ร่วมสนับสนุนโครงการ “พาณิชย์ลดกระหน่ำข้ามปี New Year Grand Sale 2021”