ข่าวสารบริษัท

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขาย

ภาพกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล FIT YOUR BONE 2018

งานเดิน-วิ่งการกุศล Fit Your Bone Run for Healthy Bone 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day) จัดโดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

more

ภาพกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล Healthy Lifestyle Run ภาคกลาง จ.กรุงเทพฯ

งานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 by Dutch Mill ภาคกลาง จัดที่ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ

more

1 2 3