ข่าวสารบริษัท

09/03/2018
Dutch Mill Healthy Lifestyle Run 2018 (VDO Teaser)

VDO TEASER : Healthy Lifestyle Run 2018

 

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 ใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมอบให้โรงพยาบาลในท้องถิ่น

# 5 สนามใน 5 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค จัดใน 5 สวนสวย ได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ / สวนศรีเมือง จ.ระยอง / สวนสาธารณะหาดใหญ่ จ.สงขลา / สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น และ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ
 
ลิ้งค์รับสมัครออนไลน์
 
  • Chiang Mai Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill 
 
  • Rayong Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill 
 
  • Songkhla Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill 
 
  • KhonKaen Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill 
 
  • Bangkok Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill 

 

 

 

 

 

« Back