ข่าวสารบริษัท

กิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขาย

ภาพกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล Healthy Lifestyle Run ภาคใต้ จ.สงขลา

ภาพกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล Healthy Lifestyle Run ภาคใต้ จ.สงขลา

more

ภาพกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล Healthy Lifestyle Run ภาคตะวันออก จ.ระยอง

ภาพกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

more

ประมวลภาพ Healthy Lifestyle Run 2018_Chiang Mai

ภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill สนามแรกภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

more

Dutch Mill Healthy Lifestyle Run 2018 (VDO Teaser)

Dutch Mill Healthy Lifestyle Run 2018 (VDO Teaser) กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 ใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมอบให้โรงพยาบาลในท้องถิ่น

more

« 1 2 3 4 5 6