Career
" กลุ่มบริษัทดัชมิลล์กำลังมองหาบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมกัน ผลักดันและสร้างความเติบโตให้กลุ่มบริษัท จึงขอเชิญผู้ที่รักความท้าทาย ทุ่มเท ทำงานเชิงรุก และพร้อมที่จะปรับตัว ... ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การตลาด และแข่งขัน มาร่วมเรียนรู้ และเติบโต (ในอาชีพของท่าน) และก้าวไปสู่ความสำเร็จขั้นต่อไปพร้อมกับเรา ... "
โดยท่านสามารถสมัครงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทันที หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
222 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
(วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน")
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร. 081-733-8292 และ 084-751-6610

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

QA Technician (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

QA Technician (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 •  งานควบคุมคุณภาพ (Process control)
 •  Process audit
 •  ตรวจสอบ process การผสมและฆ่าเชื้อ
 •  ตรวจสอบการ CIP ก่อนใช้งาน

Requirerments :

 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร,    วิศวกรรมการอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
 • ปฎิบัติงานตามกะการผลิตของบริษัทฯ ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานสายการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม
 • สนใจติดต่อ คุณเอกรัก / คุณพจนีย์ 084-751-6513 Email: akaruk.o@dutchmill.co.th / photjanee.k@dutchmill.co.th

 

สถานที่ทำงาน :

โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานดัชมิลล์ สาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานดัชมิลล์ สาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ปฏิบัติงานในสายงานการผลิต

 รายได้รวม  699 บาท/วัน

สวัสดิการ

 • ค่ากะงาน
 • หอพักราคาถูก
 • ข้าวราคาถูกมื้อละ 20 บาท
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • ค่ารักษาพยาบาล 10,000/ปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินโบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม 
 • กองทุนเงินทดแทน
 • อื่นๆ

Requirerments :

 • อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยันอดทนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ประจำโรงงานดัชมิลล์ สาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 • ติดต่อสมัครงาน : พี่อาร์ท, พี่กิ๊ก (HR) โทร / Line ID : 084-751-6513

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงานดัชมิลล์ สาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Micro & Sanitation Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Micro & Sanitation Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ในพื้นที่การผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต บรรจุภัณฑ์ น้ำ ฝุ่นและ อากาศ  รวมถึง personal hygiene ของพนักงาน
 • มีประสบการณ์ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์นม, งาน Sanitation และ Pest Control
 • วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานระบบควบคุมสัตว์พาหะของโรงงานร่วมกับ Supplier
 • ร่วมกำหนดขั้นตอนในการทำความสะอาด เครื่องจักร อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม ในการผลิต ในกรณีที่มีการออกแบบ ติดตั้ง

Requirerments :

 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา, สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610 หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Safety & Environment Specialist ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Safety & Environment Specialist ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ปฏิบัติงานตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน ระบบ ISO 45001 & ISO 14001
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องจากการทำงาน

Requirerments :

 • อายุ 22-30 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์จัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ด้านคุณภาพ
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610 หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร, ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร, ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ดูแลและควบคุมเครื่องจักรใน line การผลิต
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรใน line การผลิต
 • มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานระหว่างทดลองงาน

Requirerments :

 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. – ปวส. ช่างทุกสาขา
 • วุฒิปวช. รายได้ประมาณ 11,500 บาท ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. รายได้ประมาณ 13,000 บาท ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีคนสอนงาน)
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปฏิบัติงาน โรงงาน นครชัยศรี จ.นครปฐม (มีหอพัก)
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณพจนีย์ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-7516513 หรือส่ง Resume มาที่ photjanee.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

เจ้าหน้าที่ฟาร์มโคนม (สัตวบาล ประจำฟาร์มโคนมดัชมิลล์ ตอนตูม จ.นครปฐม) ด่วนมาก !!!

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฟาร์มโคนม (สัตวบาล ประจำฟาร์มโคนมดัชมิลล์ ตอนตูม จ.นครปฐม) ด่วนมาก !!!

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • รับผิดชอบ ดูแลเลี้ยงลูกโค และพื้นที่คอกโครวม
 • ดูแลรักษาระบบรีดนม และดูแลแม่โคภายในฟาร์ม
 • งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโคนม เช่น แต่งกีบ ผสมเทียม
 • ให้ความรู้ในการพัฒนาระบบฟาร์มโคนมร่วมกับเกษตร

Requirerments :

 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ป.ตรี สัตวศาสตร์ (สัตวบาล) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เบื้องต้น ด้านเลี้ยงโคนม รีดนม ผสมเทียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวก ทำงานต่างจังหวัดอยู่ฟาร์มเป็นเวลานานได้
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ  (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.ตอนตูม จ.นครปฐม

QA Supervisor (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

QA Supervisor (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ควบคุม, ตรวจสอบ, ทวนสอบกระบวนการผลิต, การตรวจวิเคาระห์ของฝ่ายผลิต
 • วางแผนและควบคุมการทวนสอบจุด CCP ,ทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด
 • พิจารณาผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อปล่อยสินค้าขาย,กักกัน,ตรวจสอบเพื่อหรือทำลาย
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาได้ มีความยืดหยุดเรื่องวันหยุด

 

Requirerments :

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร ,วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง Process การผลิต, จุด CCP ต่างๆ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610 หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Engineering trainee (วิศวกรสายการผลิต ผลิตภัณฑ์นม) ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Engineering trainee (วิศวกรสายการผลิต ผลิตภัณฑ์นม) ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • เรียนรู้งาน On The Job Training ในแผนกต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต 1 ปี ก่อนเข้าประจำแผนกวิศวกรในการผลิต
 • ทำงานที่มอบหมายในแผนกการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มในโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ
              รายได้  23,000 บาท

Requirerments :

 • วุฒิการศึกษา วศ.บ. (สามัญ หรือเทียบโอน)
 1. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สาขาวิศวกรรมยานยนต์
 4. สาขาวิศวกรรมการผลิต
 • เพศชาย  ตัองไม่มีภาระทางทหาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถโยกย้ายไปทำงานโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ได้
 • ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ  (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

โรงงานดัชมิลล์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Supplier Quality Management Supervisor (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Supplier Quality Management Supervisor (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • Supplier Audit
 • ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ ,บรรจุภัณฑ์, รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพ
 • ทดลองบรรจุภัณฑ์(Copy Mold)

Requirerments :

 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร ,วิทยาศาสตร์อาหาร, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ได้แก่ GHP , HACCP, ISO 9001 , ISO 22000
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถขับรถและเดินทางไปติดตามปัญหาคุณภาพที่ supplier ได้
 • มีประสบการณ์ด้าน IQA , Audit or Lead auditor, Supplier Control
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณธเนศ  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) โทร / Line ID 084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

Dairy QA trainee (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Dairy QA trainee (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ฝึก on-the-job training ในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 6 เดือน
 • ทำงานในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อสะสมประสบการณ์
 • เข้ารับการอบรม เพื่ออนาคตการทำงานในฝ่าย
 • การจัดการและควบคุมระบบคุณภาพการผลิต (QSM)
 • งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

Requirerments :

 • อายุ 22-27 ปี
 • วุฒิการศึกษา วท.บ. (รับ นศ.จบใหม่)
 • สาขาจุลชีววิทยา
 • สาขาเคมี
 • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร / เทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิศวกรรมการอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • สามารถใช้เครื่องมือใน Lab และวิเคราห์ผลได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถโยกย้ายไปทำงานโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ได้
 • ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ  (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID : 084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ประจำโรงงานดัชมิลล์ สาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Packaging Specialist (สายวิศวกรรมศาสตร์, สายอาหารและโภชนาการ ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

Job code :

ส่งใบสมัครงานตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง :

Packaging Specialist (สายวิศวกรรมศาสตร์, สายอาหารและโภชนาการ ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

บริษัท :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

Responsibilities :

 • ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
 • ปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในปัจจุบัน
 • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวคิดผลิตภัณฑ์
 • ทำการทดลองในระดับ Lab scale, Production และ ระบบขนส่ง เพื่อยืนยันคุณภาพและความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์
 • กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ ชนิด ของบรรจุภัณฑ์
 • สามารถสอนงานด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

Requirerments :

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์อาหาร หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ โรงงานอาหารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเป่าขวด การขึ้นรูปขวด บรรจุภัณฑ์ชนิด PET จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการบรรจุ และความรู้วัสดุทางการบรรจุ  และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทักษะด้านการอ่าน Drawing
 • สามารถใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบได้ ได้แก่ Solid work, Autocad
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ  (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610  หรือส่ง Resume มาที่ tanas.k@dutchmill.co.th

สถานที่ทำงาน :

ปฏิบัติงาน โรงงาน นครชัยศรี จ.นครปฐม (มีหอพัก)