ประวัติบริษัท / ความเป็นมา

      กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยฝีมือคนไทย ภายใต้แนวทางการบริหารที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อก้าวสู่ธุรกิจระดับสากล โดยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์คุณประโยชน์ตอบแทนสังคม

      ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย และมุ่งตอบแทนสังคม ด้วยการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ สังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

      จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ขยายตัวสู่ธุรกิจใหญ่ระดับประเทศ

      บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2527 ในนาม “บริษัท โปร ฟู้ด จำกัด” ด้วยการรวมตัว ของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์การอาหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของ “นม” ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาล และยังสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนมเพื่อสุขภาพของคนไทย ด้วยการผลิตโยเกิร์ต และนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ภายใต้ชื่อ “ดัชมิลล์” โดยมีบริษัทในเครือ คือ “ บริษัท โปรมาร์ท จำกัด” เป็นผู้จัดจำหน่าย

ก่อตั้งโรงงานแห่งแรก ที่ จ.นครปฐม

      จากจุดเริ่มต้นแห่งความมุ่งมั่น ผลิตภัณฑ์นม ตรา “ดัชมิลล์” จึงเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ดัชมิลล์ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกขึ้น บริเวณถนนพุทธมณฑสาย 8 จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นของผู้บริโภค และได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
        นมเปรี้ยวพร้อมดื่มแบบพาสเจอร์ไรส์
        นมเปรี้ยวพร้อมดื่มแบบยูเอชที

      เมื่อตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดัชมิลล์จึงได้ขยายผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มดัชมิลล์พาสเจอร์ไรส์ สู่ตลาดต่างจังหวัดด้วยระบบขายตรง ผ่านศูนย์จำหน่าย ซึ่งมี “สาวดัชมิลล์” เป็นพนักงานขายตรง ทำหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ ดัชมิลล์ถึงหน้าประตูบ้านผู้บริโภคทั่วประเทศ

ขยายโรงงานแห่งที่สอง ที่ จ.นครสวรรค์

      เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2540 ดัชมิลล์ได้สร้างโรงงานแห่งที่สองขึ้นที่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งนำเอาเครื่องมือการบริหารการจัดการแบบสากล อาทิ MRPII, SAP, TQM และ TPM มาใช้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

      นอกจากนี้ดัชมิลล์ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์นม ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ จีน บรูไน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า และพร้อมที่จะขยายช่องทางการจำหน่ายสู่เวทีสากลระดับโลก ในอนาคตอันใกล้

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ประกอบด้วย

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

การดำเนินธุรกิจ :
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตด้วยกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ โดยมีผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลล์พาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ตดัชชี่ นมสดดัชมิลล์ และนมเปรี้ยวดีไลท์ และเคซีไอ เป็นหลัก

บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด (Dairy Plus Company Limited)

การดำเนินธุรกิจ :
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตด้วยกรรมวิธียูเอชที โดยมีผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลล์ยูเอชที นมถั่วเหลืองดีน่า และเครื่องดื่มมอลต์สกัด รสช็อกโกแลต ดีมอลต์