รางวัลเกียรติยศ

ดัชมิลล์... คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

      ดัชมิลล์มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การคัดสรรน้ำนมดิบคุณภาพสูงได้มาตรฐาน ตลอดจน กระบวนการผลิตที่ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ด้วยมาตรฐานการผลิต Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ภายใต้การบริหารงานคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2008 และการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จึงทำให้ผู้บริโภควางใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรสชาติที่อร่อยถูกใจ คนไทยส่งผลให้ดัชมิลล์ได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ อาทิ

Thailand Prime Minister’s Export Award 2001

Thailand Prime Minister’s Award for Outstanding Quality Management 2002

    รางวัลตราสินค้า “นมพร้อมดื่ม” ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของไทย ตั้งแต่ปี 2001-2011 เป็นเวลา 11 ปีซ้อน

Thailand Most Admired Brand

Reader’s Digest Thailand Trusted Brand Award

    ตั้งแต่ปี 2004-2011 ติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปีเป็นรางวัลจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการ สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำของโลก