Our Products
นมพาสเจอร์ไรส์ ตรา ดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด รสจืด

ดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด...เคียงข้างคุณไปสุดทาง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

นมโคแท้ 100% เกรดคัดสรร
 • มีโปรตีน : จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
 • แคลเซียมสูง : มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
 • มีวิตามินบี 2 สูง : มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันตามปกติ
 • มีวิตามินบี 12 สูง : มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง
 
 

ขนาด

 • ขนาด 200 มล. มี 2 รสชาติ ได้แก่ รสจืด ,รสขาดมันเนย 0% 
 • ขนาด 400 มล. มี 2 รสชาติ ได้แก่ รสจืด ,รสขาดมันเนย 0% 
 • ขนาด 830 มล. มี 3 รสชาติ ได้แก่ รสจืด ,รสพร่องมันเนย ,รสขาดมันเนย 0%
 • ขนาด 2 ลิตร มี 2 รสชาติ ได้แก่ รสจืด ,รสพร่องมันเนย 
 • ขนาด 5 ลิตร มี 1 รสชาติ ได้แก่ รสจืด
 

รสชาติ

 • จืด
 • พร่องมันเนย
 • ไขมัน 0%