ดัชมิลล์ เคียงข้างคู่คนไทยมานาน ด้วยผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ ที่มีคุณภาพ อร่อย ดี และมีประโยชน์

กว่า 4 ทศวรรษที่กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ได้เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่อยากนำเสนอผลิตภัณฑ์ดี ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพคนไทย จนบริษัทขยายตัวเติบโตขึ้น ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพของทุกคนในทุกช่วงวัย

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่สุดในความสำเร็จของดัชมิลล์ คือความเอาใจใส่เรื่องคุณภาพในทุกขั้นตอนผลิต ซึ่งถือเป็นหลักปฎิบัติพื้นฐานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยด้านอาหาร และคุณประโยชน์ที่ดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มั่นใจได้ 100% ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

5
แนวทาง
สู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
อร่อย ดี และมีคุณภาพ
คัดสรรวัตถุดิบ
1
คัดสรรวัตถุดิบ
เราคัดสรรทุกวัตถุดิบ
จากแหล่งวัตถุดิบที่ดี
มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย...
ใส่ใจในคุณภาพ
การผลิตทุกขั้นตอน
2
ใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน
จากแหล่งวัตถุดิบจนถึง
กระบวนการผลิต มีการตรวจสอบ
ทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด...
การผลิตที่ได้มาตรฐาน
รับรองระดับสากล
3
การผลิตที่ได้มาตรฐานรับรองระดับสากล
ภายใต้การผลิตที่ได้รับ
การรับรองระดับสากล
จึงมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์...
ส่งตรงผลิตภัณฑ์รวดเร็ว
4
ส่งตรงผลิตภัณฑ์รวดเร็ว
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า
จะได้รับสินค้าที่ดี รวดเร็ว
สด ใหม่ มีคุณภาพ...
มุ่งหมายให้คนไทย
ทุกคนมีสุขภาพดี
5
มุ่งหมายให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี
เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายให้เหมาะสม
กับผู้บริโภคในทุกกลุ่มช่วงวัย...
1
คัดสรรวัตถุดิบ

เราคัดสรรทุกวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองกาแฟ โดยเฉพาะน้ำนมดิบที่มาจากนมโคสดแท้ เกรดคัดสรรจากผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับการดูแลจากนักส่งเสริม พัฒนาให้ได้น้ำนมดิบคุณภาพ

2
ใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน

จากวัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิตมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในกระบวนการจัดการด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการป้องกันปัญหาและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำจนถึงมือผู้บริโภค

3
การผลิตที่ได้มาตรฐานรับรองระดับสากล

ภายใต้มาตรฐานการผลิตทั้ง GMP, GHPs และ HACCP และมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001, ISO 22000 และ ISO45001 ที่ได้รับการรับรอง จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์สะอาด ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล

4
ส่งตรงผลิตภัณฑ์รวดเร็ว

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว สด ใหม่ อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการให้บริการ โดยมีตัวแทนจำหน่ายที่ขยาย ไป 4 ภูมิภาค 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ

5
มุ่งหมายให้คนไทยทุกคนสุขภาพดี

เพราะเรารู้ว่าในแต่ละช่วงวัยมีความต้องการประโยชน์ในสารอาหารที่แตกต่างกัน เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในทุกกลุ่มช่วงวัย ด้วยจุดมุ่งหมายให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี